پرورش مدیران جوان و با‌انگیزه با محوریت متد برندینگ ام-آی